سرویس

PIC_0004
PIC_2865
PIC_2861
服务 1
PIC_3984
DPP_0005696
DPP_0005693

مگر برای ارتباط بین شرکت و کارکنان، رابطه بین مشتریان نقش مهمی در یک شرکت، که ما می توانیم این رابطه پاسخ "خدمات" است. خدمات، به عنوان نام آن پیداست، یک فعالیت دو طرفه، که نیاز به برقراری ارتباط و بحث در مورد بهترین راه حل که هر دو طرف توافق است. این همه جا وجود دارد در فرایند کسب و کار. SONGBEN استقبال مشتریان ما را به بازدید از کارخانه های ما، که به شما یک درک مستقیم محصولات ما است. همانطور که برای خدمات پس از فروش، ما مهندسین خدمات ارسال به رفع محصولات، اگر مشکل به راحتی نمی تواند حل شود. یک ضرب المثل قدیمی در چین وجود دارد: اولین مشتریان! در همان حال، در SONGBEN، این همه در مورد شما!