gia công

2144
4214211
IMG_5193
IMG_5192
1121
123
4214
3213

SONGBEN ĐÓNG MACHINERY CO., LTD tập trung vào sản xuất máy đóng gói. Các thành phần được nhập khẩu, như chất lượng được đảm bảo. Ví dụ, micros chuyển thuộc về OMRON và MOTOR SERVO thuộc về PANASONIC. Hơn nữa, có rất nhiều kiểu dáng tiên tiến mà có thể làm cho quá trình đóng gói dễ dàng hơn so với trước đây. Các đôi thiết kế kín dọc sẽ niêm phong các sản phẩm kín hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.