Dubai, Chúng tôi đang đến!

Dubai International Thực phẩm chế biến Máy móc Triển lãm  là hội chợ lớn nhất và quan trọng nhất trong khu vực trung đông, mang đến cho chúng tôi cơ hội để nói về hợp tác kinh doanh với từng khuôn mặt khác đối mặt. Kết quả là, Thanh Đảo SONGBEN PACK AG ING MACHINERY CO., LTD sẽ tham gia hội chợ lần này tại Dubai, Emirates Ả Rập thống nhất từ 6 tháng mười một - 8 Tháng 11 năm nay. Các địa chỉ đầy đủ là Dubai World Trade Center, và chúng tôi booth  NO. là Z4-40. Chào mừng bạn đến giao tiếp với chúng tôi.

222


Post time: Aug-03-2018