ĐỂ Ý:

★ 23 ngày triển lãm nướng quốc tế năm 2020 đã bị trì hoãn.

thời gian ban đầu: 2020/5 / 6-2020 / 5/9

thời gian bị trì hoãn: 2020/7 / 21-2020 / 7/24

 

★ Các Interpack năm 2020 tại Đức đã bị hoãn.

Gốc thời gian: 2020/5 / 7-2020 / 5/13

thời gian bị trì hoãn: 2021/2 / 25-2021 / 3/3

 

triển lãm dưới đây được hoãn lại, thông báo vui lòng.

 

Cảm ơn

2020/04/01


post time: Apr-01-2020