Chào mừng đến với website mới của chúng tôi!

Trang web chính thức mới của Thanh Đảo SONGBEN BÌ MACHINERY CO., LTD đã đưa vào chạy chính thức. Các thông tin chi tiết về sản phẩm của chúng tôi đã được cập nhật. Chào mừng các đối tác và bạn bè của chúng tôi để truy cập trang web này. Và chúng ta sẽ chân thành đưa các đề xuất của bạn.

Tên miền mới: http://www.cnsongben.com

Các e-mail: songben@cnsongben.com

IMG_5288


Post time: Aug-16-2018